รูปงานประกวดการตั้งโต๊ะ ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน

รูปงานประกวดการตั้งโต๊ะ ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน

              ภาพเหล่านี้ เอื้อเฟื้อโดย คุณกล้วย ผู้สืบทอดความรู้เรื่อง งานประกวดการตั้งโต๊ะ โดยตรงมาจากบรรพบุรุษ

งานประกวดการตั้งโต๊ะ

โต๊ะกอบัวซัดเสมอ

โต๊ะจับฉ่าย แบบ ๑

โต๊ะจับฉ่าย แบบ ๒

โต๊ะจับฉ่ายลายไม่ซ้ำ แบบ ๓

โต๊ะแป๊ะเต๋ง

โต๊ะหลวง

แพรบอกรางวัล ผ้าหน้าโต๊ะ

ห้องพระ

เหรียญรางวัล + ใบพร(ใบเหีย)

ขวดรูปน้ำเต้าปักเปลวเพลิง

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
On Key

Related Posts

กลุ่มเหรียญที่ระลึก และเหรียญรางวัล งานฉลองรัฐธรรมนูญ ในปีต่างๆ (ตั้งแต่หลังปีพ.ศ.๒๔๗๕ จนถึงราวกึ่งพุทธกาล)

กลุ่มเหรียญที่ระลึก และเหรียญรางวัล งานฉลองรัฐธรรมนูญ ในปีต่างๆ (ตั้งแต่หลังปีพ.ศ.๒๔๗๕ จนถึงราวกึ่งพุทธกาล)