กลุ่มเหรียญที่ระลึกงานฉลองรัฐธรรมนูญ

เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองในเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๕ ถือเป็นจุดเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์การเมือง

เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองในเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๕ ถือเป็นจุดเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์การเมือง การปกครองของสังคมไทย ในบริบทของการเมืองการปกครอง ได้มีการศึกษา วิจัย วิเคราะห์โดยนักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญกันอย่างกว้างขวาง และหลากหลาย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

สำหรับใน website พิพิธภัณฑ์เหรียญที่ระลึกแห่งนี้ จะขอนำเสนอในแง่มุมของมรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดมา ซึ่งได้กลายเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในรูปแบบหนึ่ง ซึ่งก็คือเหรียญที่ระลึกในเหตุการณ์พระราชทานรัฐธรรมนูญ และเหรียญที่ระลึก เหรียญรางวัลในงานฉลองรัฐธรรมนูญนั่นเอง

อนึ่ง งานฉลองรัฐธรรมนูญดังกล่าว ตามหลักฐานที่มีปรากฎ ได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงเดือนธันวาคมต่อเนื่องถึงต้นเดือนมกราคม ตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๔๗๕ จนกระทั่งราวกึ่งพุทธกาล ความนิยมจึงค่อยๆลดน้อยลงไป

กลุ่มเหรียญที่ระลึกงานฉลองรัฐธรรมนูญค้นคว้า และ เรียบเรียงโดย พฤฒิพงษ์ เชิดเกียรติกุล

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
On Key

Related Posts

กลุ่มเหรียญที่ระลึก และเหรียญรางวัล งานฉลองรัฐธรรมนูญ ในปีต่างๆ (ตั้งแต่หลังปีพ.ศ.๒๔๗๕ จนถึงราวกึ่งพุทธกาล)

กลุ่มเหรียญที่ระลึก และเหรียญรางวัล งานฉลองรัฐธรรมนูญ ในปีต่างๆ (ตั้งแต่หลังปีพ.ศ.๒๔๗๕ จนถึงราวกึ่งพุทธกาล)