กว่าจะมาเป็น

การสะสมเหรียญที่ระลึก (และ เหรียญกษาปณ์) นั้น นอกจากจะได้รับความเพลิดเพลินแล้ว ก็ยังช่วยเพิ่มพูนความเข้าใจ ในประวัติศาสตร์ และ รากที่มาของเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ดีขึ้น ดั่งคำกล่าวที่ว่า “ไม่รู้ประวัติศาสตร์ ฤาจะอาจคาดอนาคต” มองในอีกมุมหนึ่ง เหรียญที่ระลึกเหล่านี้ ล้วนเป็น “หลักกิโล” คือเป็นตัวแทนเหตุการณ์สำคัญในอดีตนั่นเอง

บทความต่าง ๆ

กลุ่มเหรียญที่ระลึก และเหรียญรางวัล งานฉลองรัฐธรรมนูญ ในปีต่างๆ (ตั้งแต่หลังปีพ.ศ.๒๔๗๕ จนถึงราวกึ่งพุทธกาล)

กลุ่มเหรียญที่ระลึก และเหรียญรางวัล งานฉลองรัฐธรรมนูญ ในปีต่างๆ (ตั้งแต่หลังปีพ.ศ.๒๔๗๕ จนถึงราวกึ่งพุทธกาล)