พ.ศ.๒๔๓๕ (ร.ศ.๑๑๑) เหรียญที่ ระลึกงานโสกันต์ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ (รัชกาลที่ ๖)

พ.ศ.๒๔๓๕ เหรียญที่ระลึกงานโสกันต์ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ

พ.ศ.๒๔๓๕ เหรียญที่ระลึกงานโสกันต์ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ ( รัชกาลที่ ๖ )

เป็นเหรียญที่ระลึก ในพระราชพิธีมหามงคล กาลโสกันต์ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ ซึ่งมีพระชนมายุถึง ๑๓ พรรษาแล้ว ในปีร . ศ . ๑๑๑ ซึ่งได้จัดให้มีระหว่างวันที่ ๒๕ ธันวาคม ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ . ศ . ๒๔๓๕ จากบัญชีตัดจุก ซึ่งเป็นบันทึกรายพระนาม แลนามผู้ซึ่งพระบาทสมเด็จฯพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตัดจุก ระบุไว้ว่า “ วัน ๕ ๑๑ ฯ ๒ ค่ำ ปีมะโรงจัตวาศก ๒๕ จุลศักราช ๑๒๕๔ ( พศ ๒๔๓๕ ) โสกันต์ใหญ่เขาไกรลาศในพระบรมมหาราชวัง ” นับเป็นครั้งที่ ๒๓ ของงานพระราชพิธีโสกันต์ และเป็นลำดับที่ ๑๐๐

พระราชพิธีได้เริ่มในวันที่ ๒๕ ธันวาคม โดย รัชกาลที่ ๕ ทรงฟังสวดมนต์ แล้วก็เสด็จทอดพระเนตร เขาไกรลาศ ซึ่งเป็นภูเขาจำลอง ทำด้วยไม้ไผ่สาน บุด้วยดีบุก เคลือบทอง เงิน นาก และมีการนำเอาไฟฟ้ามาตกแต่งติดตามทางขึ้น ลง และตามไหล่เขา เพื่อให้ดูงดงาม สว่างไสวในเวลากลางคืนอีกด้วย นอกจากนั้น รอบเชิงเขายังมีตุ๊กตาภาพเรื่องรามเกียรติ์ และละครเรื่องต่างๆ ทำด้วยจักรกล ประดับประดา ให้ดูเพลิดเพลิน เป็นของเจ้านายทำฉลองพระเดช พระคุณ เขาไกรลาศนี้ถูกสร้างขึ้น ฌ ที่ทำพิธี คือสนามหญ้า หน้าพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

นอกจากนี้ ในงานพระราชพิธีครั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นัดผู้ที่เล่นต้นไม้ทั้งปวง นำต้นไม้ของตนมาตั้งประกวดกันให้เป็นเครื่องตกแต่งงดงาม โปรดเกล้าฯ ตั้งกอมมิตตี ( คณะกรรมการตัดสิน ) ตรวจตัดสินให้รางวัล และรางวัลที่จะได้รับพระราชทาน คือเหรียญตราพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ มีอักษรจารึกบอก การมหามงคลพิธีโสกันต์ ศก ๑๑๑ เป็นเหรียญกะไหล่ทอง เงิน และทองแดง ตามลำดับ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙ แผ่นที่ ๔๐ วันที่ ๑ มกราคม ร . ศ . ๑๑๑ ( และจากเรื่อง ประกวดต้นไม้เมื่อสมัย ร . ๕ พ . ศ . ๒๔๓๕ โดย คุณเอนก นาวิกมูล )

เหรียญที่นำมาแสดงให้ดูนี้เป็นชนิดเนื้อเงินกะไหล่ทอง มีสันขอบค่อนข้างหนา ดังรูป

เขาไกรลาสในพระราชพิธีโสกันต์ ในสมัยรัชกาลที่ ๕
สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ ทรงเครื่องในระหว่างเสด็จฟังสวดพระพุทธมนต์

ข้อมูลจำเพาะ
ลักษณะ : กลมแบน ขอบเรียบ
ด้านหน้า : เป็นรูปตราแผ่นดินริมขอบมีข้อความว่า “ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ กรมขุนเทพทวาราวดี ”
ด้านหลัง : เป็นช่อดอกไม้ล้อมรอบ ตรงกลางมีข้อความว่า “ การพระราชพิธีมหามงคล กาลโสกันต์ เขาไกรลาศ รัตนโกสินทรศก ๒๕ ”
ชนิด : เงินกาไหล่ทอง เงิน ทองแดง
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 37 มิลลิเมตร

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
อีเมล์

หมวดหมู่

ได้รับความนิยม

ติดตามอัพเดทล่าสุด

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

ไม่มีสแปมการแจ้งเตือนเกี่ยวกับบทความใหม่ และ การอัปเดต.
ตามหมวดหมู่

บทความที่เกี่ยวข้อง

สารคดีเล่าเรื่องผ่านเหรียญ

สารคดีเล่าเรื่องผ่านเหรียญ EP1 | เหรียญประชันอาวุธ วัดเบญจมบพิตร ร.ศ.๑๒๕ https://www.youtube.com/watch?v=gKf1rqiTXCg&list=PLseyPJqYT8qCaYHhzhvdMe-mu_7uJEj6R จากบันทึกของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุลได้บันทึกไว้ว่างานวัดเบญเป็นงานที่สนุกมากและเป็นที่เลื่องลือของชาวพระนครในเวลานั้นและในปี พ.ศ.2449 ได้มีการประชันศาสตราวุธต่างๆเช่น หอก ดาบ ง้าว ทวน กริช ปืน และขอช้าง เป็นต้น….”.เราจึงได้นำเกร็ดประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจและที่มาของเหรียญประชันอาวุธ วัดเบญจมบพิตร ร.ศ. ๑๒๕มา #เล่าเรื่องผ่านเหรียญ ให้ทุกคนได้ย้อนเวลากลับไปด้วยกันเพราะ #เหรียญที่ระลึกเปรียบเสมือนหลักกิโลทางประวัติศาสตร์

พ.ศ.๒๕๖๒ เหรียญบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ ๑๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า   โดยที่เป็นการสมควรให้มีเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยเหรียญเฉลิมพระเกียรติและเหรียญที่ระลึก พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พ.ศ. ๒๕๖๒ เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 4 พฤษภาคม 2562 ข้อมูลจำเพาะ ชนิดโลหะ เงิน ความบริสุทธิ์ 92.5% ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร น้ำหนัก 23 กรัม (ผลิตไม่เกิน 300,000 เหรียญ)

พ.ศ.๒๔๑๓ (จ.ศ.๑๒๓๒) เหรียญที่ระลึกเหรียญแรกของรัชกาลที่๕ (ส พ ป ม จ ๕)

พ.ศ.๒๔๑๓ (จ.ศ.๑๒๓๒) เหรียญที่ระลึกเหรียญแรกของรัชกาลที่๕ (ส พ ป ม จ ๕) เหรียญ ส พ ป ม จ ๕ เป็นเหรียญรางวัลซึ่งพระราชทานแก่ผู้ที่แต่งซุ้มไฟประกวดในวัง เนื่องในการเฉลิมพระชนมพรรษาในปีพศ 2413 ซึ่งทรงมีพระชนมายุ 17 พรรษา เหรียญนี้จัดเป็นเหรียญที่ระลึกเหรียญแรกของรัชกาลที่๕ ตามประวัติกล่าวไว้ว่าทรงพระราชทานเป็นเนื้อกะไหล่ทอง เงินและทองแดง จำนวนที่โปรดเกล้าให้สร้าง ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีจำนวนเท่าใด