กิจกรรม

กิจกรรม

งานรำลึกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวาระ ๑๐๐ ปี สวรรคต

งานนิทรรศการ เหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ ๕ จัดโดยพิพิธภัณฑ์เหรียญที่ระลึกไทย (www.thai-medal.com) ณ พิพิธภัณฑ์ธงสยาม เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี