พ.ศ.๒๔๕๒ ( รศ. ๑๒๘ ) เหรียญที่ระลึกในงานพระราชพิธีพระชนมายุศม์มงคล