พ.ศ.๒๔๑๖ (จ.ศ.๑๒๓๕) เหรียญที่ระลึกพระราซพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่๒