พ.ศ.๒๔๓๔ (ร.ศ.๑๑๐) เหรียญที่ระลึก งานเฉลิมพระชนมพรรษา ๓๘ พรรษา ร.ศ.๑๑๐