พ.ศ.๒๔๓๑ (จ.ศ.๑๒๕๐) เหรียญที่ระลึกในพระราชพิธี เฉลิมพระสุพรรณบัฏ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ