พ.ศ.๒๔๔๕ (ร.ศ.๑๒๑) เหรียญที่ระลึกในการเปิดบริษัท รถรางไทยทุน จำกัด