พ.ศ.๒๔๔๙ (ร.ศ.๑๒๕) เหรียญที่ ระลึกพระพุทธบาท สัจพันธ์บรรพต