เหรียญพระราชทานผู้ช่วยในการแนชันนาลเอกษฮิบิชัน – เหรียญที่ ระลึกเหยญแรก ที่มีพระรูปของ พระ บรมราชเทวี