พ.ศ.๒๔๓๓ (ร.ศ.๑๐๙) เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ ๕ ๓๗ พรรษา