พ.ศ.๒๔๔๑ (ร.ศ.๑๑๗) เหรียญที่ ระลึกการพระราชพิธีเฉลิมพระสุพรรณบัตร รศ ๑๑๗ (เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดซาวุธ)