พ.ศ.๒๔๓๓ (ร.ศ.๑๐๙) เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าฯ พระวรราชเทวี