พ.ศ.๒๔๓๔ (ร.ศ.๑๑๐) เหรียญที่ระลึกงานพระเมรุพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงบัณทรวรรณวโรภาส

พ.ศ.๒๔๓๔ (ร.ศ.๑๑๐) เหรียญที่ระลึกงานพระเมรุพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงบัณทรวรรณวโรภาส

พ.ศ.๒๔๓๔ เหรียญที่ระลึกงานพระเมรุพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงบัณฑรวรรณวโรภาส