พ.ศ.๒๔๓๔ (ร.ศ.๑๑๐) เหรียญที่ระลึกมหาสมณุตตมาภิเศก แบบ ๑ ( เหรียญบาตรน้ำมนต์ หรือ เหรียญปวเรศฯ )