พ.ศ.๒๔๓๕ (ร.ศ.๑๑๑) เหรียญที่ ระลึกงานโสกันต์ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ (รัชกาลที่ ๖)

พ.ศ.๒๔๓๕ (ร.ศ.๑๑๑) เหรียญที่ ระลึกงานโสกันต์ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ (รัชกาลที่ ๖)

พ.ศ.๒๔๓๕ เหรียญที่ระลึกงานโสกันต์ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ