พ.ศ.๒๔๒๖ (จ.ศ.๑๒๔๕) เหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ ๔ เสมอรัชกาลที่ ๒