พ.ศ.๒๔๓๘ (ร.ศ.๑๑๔) เหรียญที่ ระลึกในการครองราชย์รัชกาลที่ ๕ เสมอรัชกาลที่ ๑