พ.ศ.๒๔๓๔ (ร.ศ.๑๑๐) เหรียญเฉลิมพระสุพรรณบัฎ เจ้าฟ้าสมมติวงษ์วโรทัย และเจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร