พ.ศ.๒๔๔๓ (ร.ศ.๑๑๙) เหรียญที่ ระลึก งานพระเมรุท้องสนามหลวง ๑๑๙