พ.ศ.๒๔๕๐ (ร.ศ.๑๒๖) เหรียญการศพเจ้าพระยาสุรพันธุ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค)