พ.ศ.๒๔๓๕ (ร.ศ.๑๑๑) เหรียญที่ ระลึกเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ ๕ ๓๙ พรรษา ร.ศ. ๑๑๑