พ.ศ.๒๔๔๒ (ร.ศ.๑๑๘) เหรียญที่ระลึกสมโภชพระพุทธนรสีห