พ.ศ.๒๔๔๗ (รศ.๑๒๓) เหรียญปฏิทิน จปร (Calendar 1904-1925)