พ.ศ.๒๔๕๓ (ร.ศ.๑๒๙) ตลับเงินที่ระลึกงานพระบรมศพรัชกาลที่ ๔ และเหรียญหนวด ช้างสามเศียร