พ.ศ.๒๔๓๘ (ร.ศ.๑๑๔) เหรียญที่ระลึกในการครองราชย์รัชกาลที่ ๕ เสมอรัชกาลที่ ๓