พศ ๒๔๔๐ (ร.ศ. ๑๑๖) เหรียญที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสองพระองค์