พ.ศ. ๒๔๗๕ เหรียญที่ ระลึกการเปิดสะพานพระพุทธยอดฟ้า