พ.ศ.๒๔๕๔ (ร.ศ.๑๓๐)เหรียญรางวัจการแสตงกสิกรรมและพานิซการ ร.ศ.๑๓๐