พศ ๒๔๔๐ (ร.ศ. ๑๑๖) เหรียญที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสองพระองค์

พ.ศ. ๒๔๔๐ เหรียญที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสองพระองค์ ร.ศ. ๑๑๖

พศ ๒๔๔๐ (ร.ศ. ๑๑๖) เหรียญที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสองพระองค์ ร.ศ. ๑๑๖

ทำขึ้นเป็นที่ระลึกในคราวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จกลับจากประพาสยุโรปครั้งแรกในปี ร.ศ. ๑๑๖ พ.ศ. ๒๔๔๐ ซึ่งในระหว่างที่พระองค์เสด็จนิราศจากพระนครนั้น ทรงโปรดฯให้สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถ เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ทรงดำรงพระยศเท่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่
คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่

เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ร.ศ. ๑๑๖ (ขึ้นปี พ.ศ. ๒๔๔๐ ตามปฎิทินปัจจุบันที่ขึ้นปีใหม่ ณ วันที่ ๑ มกราคม) ได้มีงานสมโภชพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เสด็จกลับจากยุโรป และ สมโภชสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถ ที่ได้ทรงรักษาราชการแผ่นดินได้เรียบร้อยงานนี้จัดขึ้นที่บริเวณพระราชอุทยานสราญรมย์ต่อสวนเจ้าเชตุ มีพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริพารราชทูตชาวต่างประเทศร่วมงานถึง ๗๕๐ ท่าน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ ทรงประทานเหรียญนี้แก่ผู้ร่วมงานในจดหมายเหตุเสด็จประพาสยุโรป ร.ศ. ๑๑๖ ได้กล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์

Ref :  พระยาศรีสหเทพ (เส็ง วิริยศิริ) จดหมายเหตุเสด็จประพาสยุโรป ร.ศ. ๑๑๖ เล่ม ๖ , องค์การค้าของคุรุสภา ๒๕๑๕

Note : ความเข้าใจเดิมที่ว่าเหรียญนี้มีชื่อว่าเหรียญที่ระลึกสว่างวัฒนานั้น

  1. เดิมพระนางเจ้าสว่างวัฒนาทรงดำรงพระยศเป็นพระวรราชเทวี (เหรียญเนชันแนลเอกษหิบิชั่น จ.ศ. ๑๑๔๔) องค์อัครมเหษี แต่เมื่อเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศสยามมกุฎราชกุมาร พระโอรสของพระองค์ได้มาเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๗ แล้วต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดฯให้สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี(พระมารดาของเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ ซึ่งเป็นเจ้าฟ้าองค์ใหญ่) เป็นพระอัครมเหษีแทนพระนางเจ้าสว่างวัฒนา
  2. ในปีร.ศ. ๑๑๖ นั้น สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นพระบรมราชินีนาถสำเร็จราชการแทนพระองค์

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
อีเมล์

หมวดหมู่

ได้รับความนิยม

ติดตามอัพเดทล่าสุด

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

ไม่มีสแปมการแจ้งเตือนเกี่ยวกับบทความใหม่ และ การอัปเดต.
ตามหมวดหมู่

บทความที่เกี่ยวข้อง

สารคดีเล่าเรื่องผ่านเหรียญ

สารคดีเล่าเรื่องผ่านเหรียญ EP1 | เหรียญประชันอาวุธ วัดเบญจมบพิตร ร.ศ.๑๒๕ https://www.youtube.com/watch?v=gKf1rqiTXCg&list=PLseyPJqYT8qCaYHhzhvdMe-mu_7uJEj6R จากบันทึกของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุลได้บันทึกไว้ว่างานวัดเบญเป็นงานที่สนุกมากและเป็นที่เลื่องลือของชาวพระนครในเวลานั้นและในปี พ.ศ.2449 ได้มีการประชันศาสตราวุธต่างๆเช่น หอก ดาบ ง้าว ทวน กริช ปืน และขอช้าง เป็นต้น….”.เราจึงได้นำเกร็ดประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจและที่มาของเหรียญประชันอาวุธ วัดเบญจมบพิตร ร.ศ. ๑๒๕มา #เล่าเรื่องผ่านเหรียญ ให้ทุกคนได้ย้อนเวลากลับไปด้วยกันเพราะ #เหรียญที่ระลึกเปรียบเสมือนหลักกิโลทางประวัติศาสตร์

พ.ศ.๒๕๖๒ เหรียญบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ ๑๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า   โดยที่เป็นการสมควรให้มีเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยเหรียญเฉลิมพระเกียรติและเหรียญที่ระลึก พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พ.ศ. ๒๕๖๒ เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 4 พฤษภาคม 2562 ข้อมูลจำเพาะ ชนิดโลหะ เงิน ความบริสุทธิ์ 92.5% ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร น้ำหนัก 23 กรัม (ผลิตไม่เกิน 300,000 เหรียญ)

พ.ศ.๒๔๑๓ (จ.ศ.๑๒๓๒) เหรียญที่ระลึกเหรียญแรกของรัชกาลที่๕ (ส พ ป ม จ ๕)

พ.ศ.๒๔๑๓ (จ.ศ.๑๒๓๒) เหรียญที่ระลึกเหรียญแรกของรัชกาลที่๕ (ส พ ป ม จ ๕) เหรียญ ส พ ป ม จ ๕ เป็นเหรียญรางวัลซึ่งพระราชทานแก่ผู้ที่แต่งซุ้มไฟประกวดในวัง เนื่องในการเฉลิมพระชนมพรรษาในปีพศ 2413 ซึ่งทรงมีพระชนมายุ 17 พรรษา เหรียญนี้จัดเป็นเหรียญที่ระลึกเหรียญแรกของรัชกาลที่๕ ตามประวัติกล่าวไว้ว่าทรงพระราชทานเป็นเนื้อกะไหล่ทอง เงินและทองแดง จำนวนที่โปรดเกล้าให้สร้าง ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีจำนวนเท่าใด