พ.ศ.๒๔๖๕ เหรียญที่ระลึกพระองค์เจ้าดิสวรกุมารฯ พระชนมายุครบ 60 พรรษา

พ.ศ.๒๔๖๕ เหรียญที่ระลึกพระองค์เจ้าดิสวรกุมารฯ พระชนมายุครบ 60 พรรษา

พ.ศ.๒๔๖๕ เหรียญที่ระลึกพระองค์เจ้าดิสวรกุมารฯ พระชนมายุครบ 60 พรรษา

สร้างเป็นที่ระลึกในการฉลองพระชนมายุครบ 60 พรรษาของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เมื่อ พ.ศ.2465

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระนามเดิม “พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร” พระราชโอรสพระองค์ที่ 57 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาชุ่มประสูติเมื่อวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2405 ทรงดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆของบ้านเมืองหลายต่อหลายตำแหน่ง ทรงเป็นผู้รอบรู้ในหลายสาขาวิชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดีจนได้รับยกย่องเป็น”บิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย” ทรงเคยเป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการกระทรวงมหาดไทย ทรงเป็นราชทูตพิเศษไปยุโรป ทรงเป็นอภิรัฐมนตรีเป็นนายกราชบัณฑิตสภา ทรงนิพนธ์หนังสือต่างๆมากมายเป็นประโยชน์ต่ออนุชนรุ่นหลังอย่างเป็นสูง สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2486 ทรงเป็นต้นราชสกุล “ดิศกุล”

ลักษณะ กลมแบน ขอบเรียบ ด้านบนมีห่วง เว้นชนิดทองแดง

ด้านหน้า เป็นพระรูปสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ระดับพระอุระ ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้ายของเหรียญริมขอบมีอีกษรจารึกพระนาม “พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ”

ด้านหลัง บนแพรป้ายมีคาถาว่า “ติรตนานุภาเวน ฑีฆายุ โหหิ โสต.ถินา” แปลว่า “ด้วยอานุภาพของพระไตรรัตนขอท่านจงมีอายุยืนโดยสวัสดี” เหนือแพรป้ายมีข้อความว่า “สร้างเป็นที่รฦก” ใต้แพรป้ายมีข้อความว่า “เพื่อฉลองอายุครบห้ารอบ”
ปีจอ พ.ศ.๒๔๖๕”

ชนิด ทองคำ เงินกาไหล่ทอง ทองแดง
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 28 มิลลิเมตร
สร้าง พ.ศ.2465

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
อีเมล์

หมวดหมู่

ได้รับความนิยม

ติดตามอัพเดทล่าสุด

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

ไม่มีสแปมการแจ้งเตือนเกี่ยวกับบทความใหม่ และ การอัปเดต.
ตามหมวดหมู่

บทความที่เกี่ยวข้อง

สารคดีเล่าเรื่องผ่านเหรียญ

สารคดีเล่าเรื่องผ่านเหรียญ EP1 | เหรียญประชันอาวุธ วัดเบญจมบพิตร ร.ศ.๑๒๕ https://www.youtube.com/watch?v=gKf1rqiTXCg&list=PLseyPJqYT8qCaYHhzhvdMe-mu_7uJEj6R จากบันทึกของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุลได้บันทึกไว้ว่างานวัดเบญเป็นงานที่สนุกมากและเป็นที่เลื่องลือของชาวพระนครในเวลานั้นและในปี พ.ศ.2449 ได้มีการประชันศาสตราวุธต่างๆเช่น หอก ดาบ ง้าว ทวน กริช ปืน และขอช้าง เป็นต้น….”.เราจึงได้นำเกร็ดประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจและที่มาของเหรียญประชันอาวุธ วัดเบญจมบพิตร ร.ศ. ๑๒๕มา #เล่าเรื่องผ่านเหรียญ ให้ทุกคนได้ย้อนเวลากลับไปด้วยกันเพราะ #เหรียญที่ระลึกเปรียบเสมือนหลักกิโลทางประวัติศาสตร์

พ.ศ.๒๕๖๒ เหรียญบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ ๑๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า   โดยที่เป็นการสมควรให้มีเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยเหรียญเฉลิมพระเกียรติและเหรียญที่ระลึก พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พ.ศ. ๒๕๖๒ เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 4 พฤษภาคม 2562 ข้อมูลจำเพาะ ชนิดโลหะ เงิน ความบริสุทธิ์ 92.5% ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร น้ำหนัก 23 กรัม (ผลิตไม่เกิน 300,000 เหรียญ)

พ.ศ.๒๔๑๓ (จ.ศ.๑๒๓๒) เหรียญที่ระลึกเหรียญแรกของรัชกาลที่๕ (ส พ ป ม จ ๕)

พ.ศ.๒๔๑๓ (จ.ศ.๑๒๓๒) เหรียญที่ระลึกเหรียญแรกของรัชกาลที่๕ (ส พ ป ม จ ๕) เหรียญ ส พ ป ม จ ๕ เป็นเหรียญรางวัลซึ่งพระราชทานแก่ผู้ที่แต่งซุ้มไฟประกวดในวัง เนื่องในการเฉลิมพระชนมพรรษาในปีพศ 2413 ซึ่งทรงมีพระชนมายุ 17 พรรษา เหรียญนี้จัดเป็นเหรียญที่ระลึกเหรียญแรกของรัชกาลที่๕ ตามประวัติกล่าวไว้ว่าทรงพระราชทานเป็นเนื้อกะไหล่ทอง เงินและทองแดง จำนวนที่โปรดเกล้าให้สร้าง ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีจำนวนเท่าใด