พ.ศ.๒๔๖๕ เหรียญที่ระลึกเปิดสถานเสาวภา

พ.ศ.๒๔๖๕ เหรียญที่ระลึกเปิดสถานเสาวภา

พ.ศ.๒๔๖๕ เหรียญที่ระลึกเปิดสถานเสาวภา

สร้างเป็นที่ระลึกในการประชุมสภากาชาดนานาประเทศภาคตะวันออกและเปิดตึกที่ทำการ”สถานเสาวภา”

หลังจากที่กรรมการสภากาชาดสากลได้รับรองสภากาชาดสยามเข้าเป็นสมาชิก เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2464 แล้วที่ประชุมได้มีมติให้เปิดการประชุมสภากาชาดสากลฝ่ายภูมิภาค ทางตะวันออกขึ้นที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2465 ที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง และในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2465 นั้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีเปิดตึกที่ทำการสถานปาสเตอร์ที่ได้ก่อสร้าง ท่ามกลางกรรมการนานาประเทศพระราชทานนามตึกว่า “สถานเสาวภา” เพื่อเป็นอนุสาวรีย์แด่สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง

ลักษณะ กลมแบน ขอบเรียบ

ด้านหน้า เบื้องบนเป็นพระนามาภิไทยย่อ “สผ” อยู่ในวงกรอบ ด้านซ้ายเป็นรูปกล้องจุลทรรศน์ ด้านขวาเป็นรูปงูแผ่แม่เบี้ย เบื้องล่างมีข้อความว่า “ที่รลึกการเปิดสถานเสาวภา”

ด้านหลัง เป็นรูปครุฑกางปีก แบกเครื่องหมายกาชาด มีอักษร “สุขวิทยา” ริมขอบมีข้อความว่า “การประชุมสภากาชาดในบูรพเทศ กรุงเทพฯ ธันวาคม : พ.ศ.: ๒๔๖๕”

ชนิด ทอง แดง
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 74 มิลลิเมตร
สร้าง พ.ศ.2465

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
อีเมล์

หมวดหมู่

ได้รับความนิยม

ติดตามอัพเดทล่าสุด

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

ไม่มีสแปมการแจ้งเตือนเกี่ยวกับบทความใหม่ และ การอัปเดต.
ตามหมวดหมู่

บทความที่เกี่ยวข้อง

สารคดีเล่าเรื่องผ่านเหรียญ

สารคดีเล่าเรื่องผ่านเหรียญ EP1 | เหรียญประชันอาวุธ วัดเบญจมบพิตร ร.ศ.๑๒๕ https://www.youtube.com/watch?v=gKf1rqiTXCg&list=PLseyPJqYT8qCaYHhzhvdMe-mu_7uJEj6R จากบันทึกของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุลได้บันทึกไว้ว่างานวัดเบญเป็นงานที่สนุกมากและเป็นที่เลื่องลือของชาวพระนครในเวลานั้นและในปี พ.ศ.2449 ได้มีการประชันศาสตราวุธต่างๆเช่น หอก ดาบ ง้าว ทวน กริช ปืน และขอช้าง เป็นต้น….”.เราจึงได้นำเกร็ดประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจและที่มาของเหรียญประชันอาวุธ วัดเบญจมบพิตร ร.ศ. ๑๒๕มา #เล่าเรื่องผ่านเหรียญ ให้ทุกคนได้ย้อนเวลากลับไปด้วยกันเพราะ #เหรียญที่ระลึกเปรียบเสมือนหลักกิโลทางประวัติศาสตร์

พ.ศ.๒๕๖๒ เหรียญบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ ๑๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า   โดยที่เป็นการสมควรให้มีเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยเหรียญเฉลิมพระเกียรติและเหรียญที่ระลึก พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พ.ศ. ๒๕๖๒ เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 4 พฤษภาคม 2562 ข้อมูลจำเพาะ ชนิดโลหะ เงิน ความบริสุทธิ์ 92.5% ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร น้ำหนัก 23 กรัม (ผลิตไม่เกิน 300,000 เหรียญ)

พ.ศ.๒๔๑๓ (จ.ศ.๑๒๓๒) เหรียญที่ระลึกเหรียญแรกของรัชกาลที่๕ (ส พ ป ม จ ๕)

พ.ศ.๒๔๑๓ (จ.ศ.๑๒๓๒) เหรียญที่ระลึกเหรียญแรกของรัชกาลที่๕ (ส พ ป ม จ ๕) เหรียญ ส พ ป ม จ ๕ เป็นเหรียญรางวัลซึ่งพระราชทานแก่ผู้ที่แต่งซุ้มไฟประกวดในวัง เนื่องในการเฉลิมพระชนมพรรษาในปีพศ 2413 ซึ่งทรงมีพระชนมายุ 17 พรรษา เหรียญนี้จัดเป็นเหรียญที่ระลึกเหรียญแรกของรัชกาลที่๕ ตามประวัติกล่าวไว้ว่าทรงพระราชทานเป็นเนื้อกะไหล่ทอง เงินและทองแดง จำนวนที่โปรดเกล้าให้สร้าง ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีจำนวนเท่าใด