พ.ศ.๒๔๔๕ (ร.ศ.๑๒๑) เหรียญที่ระลึกในการเปิดบริษัท รถรางไทยทุน จำกัด

พ.ศ.๒๔๔๕ เหรียญที่ระลึกในการเปิดบริษัท รถรางไทยทุน จำกัด

พ.ศ.๒๔๔๕ (รศ.๑๒๑) เหรียญที่ระลึกในการเปิดบริษัท รถรางไทยทุน จำกัด

ลักษณะของเหรียญ มีลักษณะเป็นรูปไข่ ส่วนสูงเท่ากับหนึ่งสตางค์ทองแดงในสมัย ร.๕ แต่ส่วนกว้างมีขนาดย่อมกว่าเล็กน้อย มีหูพร้อมทั้งห่วงห้อยเนื้อของเหรียญเท่าที่พบมีแต่สร้างด้วยเงิน  และทองแดง (พบน้อยกว่าเนื้อเงิน)
          ด้านหน้าของเหรียญ เป็นรูปนางเมฆลาลอยอยู่เหนือเมฆ มือขวาชูแก้วซึ่งเปล่งรัศมีแผ่กระจายไปทั่วตัวเหรียญ
          ด้านหลังของเหรียญ มีข้อความเรียงกันลงมาเป็น ๓ บันทัด ความว่า “บริษัทรถรางไทย ทุนจำกัด”

การออกแบบ เข้าใจว่าเสด็จในกรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์ เป็นผู้ออกแบบด้วยพระองค์เอง โดยมีหลักฐานที่ส่อให้เห็นว่า เสด็จในกรมองค์นี้ได้ออกแบบเหรียญที่ระลึกอันเกี่ยวกับพระองค์ประมาณ ๓ แบบแล้ว


จำนวนเหรียญ ไม่ปรากฎหลักฐานแน่นอน เข้าใจว่าคงจะออกมาเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เหรียญ เพราะต้องแจกเป็นที่ระลึกให้แก่บรรดาผู้ที่ได้รับเชิญมาในวันเปิด บริษัทรถรางไทย ทุนจำกัดหลายท่าน

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
อีเมล์

หมวดหมู่

ได้รับความนิยม

ติดตามอัพเดทล่าสุด

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

ไม่มีสแปมการแจ้งเตือนเกี่ยวกับบทความใหม่ และ การอัปเดต.
ตามหมวดหมู่

บทความที่เกี่ยวข้อง

สารคดีเล่าเรื่องผ่านเหรียญ

สารคดีเล่าเรื่องผ่านเหรียญ EP1 | เหรียญประชันอาวุธ วัดเบญจมบพิตร ร.ศ.๑๒๕ https://www.youtube.com/watch?v=gKf1rqiTXCg&list=PLseyPJqYT8qCaYHhzhvdMe-mu_7uJEj6R จากบันทึกของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุลได้บันทึกไว้ว่างานวัดเบญเป็นงานที่สนุกมากและเป็นที่เลื่องลือของชาวพระนครในเวลานั้นและในปี พ.ศ.2449 ได้มีการประชันศาสตราวุธต่างๆเช่น หอก ดาบ ง้าว ทวน กริช ปืน และขอช้าง เป็นต้น….”.เราจึงได้นำเกร็ดประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจและที่มาของเหรียญประชันอาวุธ วัดเบญจมบพิตร ร.ศ. ๑๒๕มา #เล่าเรื่องผ่านเหรียญ ให้ทุกคนได้ย้อนเวลากลับไปด้วยกันเพราะ #เหรียญที่ระลึกเปรียบเสมือนหลักกิโลทางประวัติศาสตร์

พ.ศ.๒๕๖๒ เหรียญบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ ๑๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า   โดยที่เป็นการสมควรให้มีเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยเหรียญเฉลิมพระเกียรติและเหรียญที่ระลึก พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พ.ศ. ๒๕๖๒ เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 4 พฤษภาคม 2562 ข้อมูลจำเพาะ ชนิดโลหะ เงิน ความบริสุทธิ์ 92.5% ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร น้ำหนัก 23 กรัม (ผลิตไม่เกิน 300,000 เหรียญ)

พ.ศ.๒๔๑๓ (จ.ศ.๑๒๓๒) เหรียญที่ระลึกเหรียญแรกของรัชกาลที่๕ (ส พ ป ม จ ๕)

พ.ศ.๒๔๑๓ (จ.ศ.๑๒๓๒) เหรียญที่ระลึกเหรียญแรกของรัชกาลที่๕ (ส พ ป ม จ ๕) เหรียญ ส พ ป ม จ ๕ เป็นเหรียญรางวัลซึ่งพระราชทานแก่ผู้ที่แต่งซุ้มไฟประกวดในวัง เนื่องในการเฉลิมพระชนมพรรษาในปีพศ 2413 ซึ่งทรงมีพระชนมายุ 17 พรรษา เหรียญนี้จัดเป็นเหรียญที่ระลึกเหรียญแรกของรัชกาลที่๕ ตามประวัติกล่าวไว้ว่าทรงพระราชทานเป็นเนื้อกะไหล่ทอง เงินและทองแดง จำนวนที่โปรดเกล้าให้สร้าง ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีจำนวนเท่าใด