พ.ศ.๒๔๖๔ เหรียญที่ระลึก “รามราฆพ”

พ.ศ.๒๔๖๔ เหรียญที่ระลึก “รามราฆพ”

พ.ศ.๒๔๖๔ เหรียญที่ระลึก “รามราฆพ”

สร้างเป็นที่ระลึกในงานฉลองสุพรรณบัฐ เมื่อได้รับพระบรมราชโองการเป็นเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2464
เจ้าพระยารามราฆพ (ม.ล.เฟื้อ พึ่งบุญ) เกิดเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2433 เป็นบุตรพระยาประสิทธิศุภการ (ม.ร.ว.ละม้าย พึ่งบุญ) กับพระนมทัด พึ่งบุญ ณ อยุธยา เมื่ออายุ 13 ปี ได้ถวายตัวในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรวุธ สยามมกุฏราชกุมาร ได้เข้าศึกษาในโรงเรียนมหาดเล็กหลวงใน พ.ศ.2453 ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น นายขัน หุ้มแพรพ.ศ.2454 ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นนายจ่ายง และเจ้าหมื่นสรรเพชภักดี
พ.ศ.2455 ได้เป็นพระยาประสิทธิศุภการ
พ.ศ.2464 ได้เป็นพระเจ้าพระยารามราฆพ
พ.ศ.2480 ได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีคนแรก เมื่อเริ่มจัดตั้งเทศบาลนครกรุงเทพฯขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2480
ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2510

ลักษณะ กลมแบน ขอบเรียบ ด้านบนมีห่วง
ด้านหน้า เป็นรูปพระอินทร์ทรงเอราวัณ พระหัตถ์ทั้งสองถือแพน (หางนกยูง) ขนาบด้วยกอบัว
ด้านหลัง มีข้อความว่า


“รามราฆพ”
๒๔๖๔”


ชนิด ทองคำลงยาสีแดง เงินลงยาสีแดง เงิน
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 23 มิลลิเมตร
สร้าง พ.ศ.2464

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
อีเมล์

หมวดหมู่

ได้รับความนิยม

ติดตามอัพเดทล่าสุด

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

ไม่มีสแปมการแจ้งเตือนเกี่ยวกับบทความใหม่ และ การอัปเดต.
ตามหมวดหมู่

บทความที่เกี่ยวข้อง

สารคดีเล่าเรื่องผ่านเหรียญ

สารคดีเล่าเรื่องผ่านเหรียญ EP1 | เหรียญประชันอาวุธ วัดเบญจมบพิตร ร.ศ.๑๒๕ https://www.youtube.com/watch?v=gKf1rqiTXCg&list=PLseyPJqYT8qCaYHhzhvdMe-mu_7uJEj6R จากบันทึกของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุลได้บันทึกไว้ว่างานวัดเบญเป็นงานที่สนุกมากและเป็นที่เลื่องลือของชาวพระนครในเวลานั้นและในปี พ.ศ.2449 ได้มีการประชันศาสตราวุธต่างๆเช่น หอก ดาบ ง้าว ทวน กริช ปืน และขอช้าง เป็นต้น….”.เราจึงได้นำเกร็ดประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจและที่มาของเหรียญประชันอาวุธ วัดเบญจมบพิตร ร.ศ. ๑๒๕มา #เล่าเรื่องผ่านเหรียญ ให้ทุกคนได้ย้อนเวลากลับไปด้วยกันเพราะ #เหรียญที่ระลึกเปรียบเสมือนหลักกิโลทางประวัติศาสตร์

พ.ศ.๒๕๖๒ เหรียญบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ ๑๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า   โดยที่เป็นการสมควรให้มีเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยเหรียญเฉลิมพระเกียรติและเหรียญที่ระลึก พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พ.ศ. ๒๕๖๒ เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 4 พฤษภาคม 2562 ข้อมูลจำเพาะ ชนิดโลหะ เงิน ความบริสุทธิ์ 92.5% ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร น้ำหนัก 23 กรัม (ผลิตไม่เกิน 300,000 เหรียญ)

พ.ศ.๒๔๑๓ (จ.ศ.๑๒๓๒) เหรียญที่ระลึกเหรียญแรกของรัชกาลที่๕ (ส พ ป ม จ ๕)

พ.ศ.๒๔๑๓ (จ.ศ.๑๒๓๒) เหรียญที่ระลึกเหรียญแรกของรัชกาลที่๕ (ส พ ป ม จ ๕) เหรียญ ส พ ป ม จ ๕ เป็นเหรียญรางวัลซึ่งพระราชทานแก่ผู้ที่แต่งซุ้มไฟประกวดในวัง เนื่องในการเฉลิมพระชนมพรรษาในปีพศ 2413 ซึ่งทรงมีพระชนมายุ 17 พรรษา เหรียญนี้จัดเป็นเหรียญที่ระลึกเหรียญแรกของรัชกาลที่๕ ตามประวัติกล่าวไว้ว่าทรงพระราชทานเป็นเนื้อกะไหล่ทอง เงินและทองแดง จำนวนที่โปรดเกล้าให้สร้าง ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีจำนวนเท่าใด