พ.ศ.๒๔๖๘ เหรียญรางวัลสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ แบบ 1

พ.ศ.๒๔๖๘ เหรียญรางวัลสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ แบบ 1

พ.ศ.๒๔๖๘ เหรียญรางวัลสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ แบบ ๑

สร้างเพื่อเป็นรางวัลในงาน “สยามรัฐพิพิธภัณฑ์” ในปี พ.ศ.2468 อันเป็นปีที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เสวยราชสมบัติครบ 15 ปีบริบูรณ์ นับว่าเป็นอภิลักขิตมงคลสมัยของบ้านเมือง ประจวบกับในขณะนั้น ทั่วโลกกำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจ หลังมหาสงครามโลกครั้งที่ 1 ทรงมีพระราชดำริที่จะให้มีการสมโภช พร้อมทั้งการแสดงศิลปหัตถกรรมของประเทศเรียกว่า “สยามรัฐพิพิธภัณฑ์” ขึ้น ณ พื้นที่ดินตำบลศาลาแดง ซึ่งพระราชทานให้เป็นที่สาหรับจัดงานครั้ง เมื่อเสร็จงานแล้วก็จะพระราชทานให้เป็นอุทยานของพระนครต่อไป พระราชทานนามว่า “สวนลุมพินี”

งานสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ ซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ ก็เป็นอันต้องเลิกล้มไป เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2468

ลักษณะ รูปเสมา ขอบเรียบ ด้านบนมีห่วง
ด้านหน้า มีรูปช้างยืนแท่น หันหน้าไปทางซ้ายของเหรียญ ริมขอบเป็นลายกระหนก
ด้านหลัง มีข้อความว่า


“สยามรัฐ
พิพิธภัณฑ์
พ.ศ.๒๔๖๘”


ชนิด กาไหล่ทอง กาไหล่เงิน ทองแดงกาไหล่นาก
ขนาด กว้าง 25 มิลลิเมตร ยาว 35 มิลิเมตร
สร้าง พ.ศ.2468

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
อีเมล์

หมวดหมู่

ได้รับความนิยม

ติดตามอัพเดทล่าสุด

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

ไม่มีสแปมการแจ้งเตือนเกี่ยวกับบทความใหม่ และ การอัปเดต.
ตามหมวดหมู่

บทความที่เกี่ยวข้อง

สารคดีเล่าเรื่องผ่านเหรียญ

สารคดีเล่าเรื่องผ่านเหรียญ EP1 | เหรียญประชันอาวุธ วัดเบญจมบพิตร ร.ศ.๑๒๕ https://www.youtube.com/watch?v=gKf1rqiTXCg&list=PLseyPJqYT8qCaYHhzhvdMe-mu_7uJEj6R จากบันทึกของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุลได้บันทึกไว้ว่างานวัดเบญเป็นงานที่สนุกมากและเป็นที่เลื่องลือของชาวพระนครในเวลานั้นและในปี พ.ศ.2449 ได้มีการประชันศาสตราวุธต่างๆเช่น หอก ดาบ ง้าว ทวน กริช ปืน และขอช้าง เป็นต้น….”.เราจึงได้นำเกร็ดประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจและที่มาของเหรียญประชันอาวุธ วัดเบญจมบพิตร ร.ศ. ๑๒๕มา #เล่าเรื่องผ่านเหรียญ ให้ทุกคนได้ย้อนเวลากลับไปด้วยกันเพราะ #เหรียญที่ระลึกเปรียบเสมือนหลักกิโลทางประวัติศาสตร์

พ.ศ.๒๕๖๒ เหรียญบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ ๑๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า   โดยที่เป็นการสมควรให้มีเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยเหรียญเฉลิมพระเกียรติและเหรียญที่ระลึก พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พ.ศ. ๒๕๖๒ เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 4 พฤษภาคม 2562 ข้อมูลจำเพาะ ชนิดโลหะ เงิน ความบริสุทธิ์ 92.5% ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร น้ำหนัก 23 กรัม (ผลิตไม่เกิน 300,000 เหรียญ)

พ.ศ.๒๔๑๓ (จ.ศ.๑๒๓๒) เหรียญที่ระลึกเหรียญแรกของรัชกาลที่๕ (ส พ ป ม จ ๕)

พ.ศ.๒๔๑๓ (จ.ศ.๑๒๓๒) เหรียญที่ระลึกเหรียญแรกของรัชกาลที่๕ (ส พ ป ม จ ๕) เหรียญ ส พ ป ม จ ๕ เป็นเหรียญรางวัลซึ่งพระราชทานแก่ผู้ที่แต่งซุ้มไฟประกวดในวัง เนื่องในการเฉลิมพระชนมพรรษาในปีพศ 2413 ซึ่งทรงมีพระชนมายุ 17 พรรษา เหรียญนี้จัดเป็นเหรียญที่ระลึกเหรียญแรกของรัชกาลที่๕ ตามประวัติกล่าวไว้ว่าทรงพระราชทานเป็นเนื้อกะไหล่ทอง เงินและทองแดง จำนวนที่โปรดเกล้าให้สร้าง ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีจำนวนเท่าใด