พ.ศ.๒๔๖๖ เหรียญที่ระลึกงานพระเมรุสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทววงศ์วโรปการฯ

พ.ศ.๒๔๖๖ เหรียญที่ระลึกงานพระเมรุสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทววงศ์วโรปการฯ

พ.ศ.๒๔๖๖ เหรียญที่ระลึกงานพระเมรุสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทววงศ์วโรปการฯ

สร้างเป็นที่ระลึกในงานพระเมรุพระศพ สมเด็จกรมพระยาเทววงศ์วโรปการฯ ณ ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2466
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทววงศ์วโรปการ พระนามเดิม พระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์ เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระปิยมาวดี ประสูติเมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2402

พ.ศ.2424 – เป็นกรมหมื่นเทววงศ์วโรปการ
พ.ศ.2429 – เป็นกรมหลวงเทววงศ์วโรปการ ทรงดำรงตำแหน่งราชเลขานุการ แล้วเป็นเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศและได้ทรงเป็นอัครราชทูตพิเศษเสด็จไปยุโรป ในรัชกาลที่ 6 ได้เลื่อนเป็น กรมพระเทววงศ์วโรปการ
พ.ศ.2459 – ทรงได้เลื่อนเป็นที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธฮ กรมพระยาเทววงศ์วโรปการทรงดำรงตำแหน่งมหาอำมาตย์นายกตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศ ทรงเป็นสภานายกแห่งสภาการคลังจนสิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2466 ทรงเป็นต้นสกุล “เทวกุล”

ลักษณะ เป็นรูปไข่ ขอบเรียบ มีห่วงอยู่ด้านบน
ด้านหน้า เป็นพระรูปสมเด็จกรมพระยาเทววงศ์วโรปการครึ่งพระองค์พระพักตร์ตรงทรงเครื่องเต็มยศ
ด้านหลัง มีข้อความว่า


“ประสูติ
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๐๒
สิ้นพระชนม์
วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๖๖
งานพระเมรุท้องสนามหลวง
ธ.ค.๖๖”


ขนาด กว้าง 26 มิลลิเมตร ยาว 32 มิลลิเมตร
ชนิด เงินกาไหล่ทอง
สร้าง พ.ศ.2466

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
อีเมล์

หมวดหมู่

ได้รับความนิยม

ติดตามอัพเดทล่าสุด

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

ไม่มีสแปมการแจ้งเตือนเกี่ยวกับบทความใหม่ และ การอัปเดต.
ตามหมวดหมู่

บทความที่เกี่ยวข้อง

สารคดีเล่าเรื่องผ่านเหรียญ

สารคดีเล่าเรื่องผ่านเหรียญ EP1 | เหรียญประชันอาวุธ วัดเบญจมบพิตร ร.ศ.๑๒๕ https://www.youtube.com/watch?v=gKf1rqiTXCg&list=PLseyPJqYT8qCaYHhzhvdMe-mu_7uJEj6R จากบันทึกของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุลได้บันทึกไว้ว่างานวัดเบญเป็นงานที่สนุกมากและเป็นที่เลื่องลือของชาวพระนครในเวลานั้นและในปี พ.ศ.2449 ได้มีการประชันศาสตราวุธต่างๆเช่น หอก ดาบ ง้าว ทวน กริช ปืน และขอช้าง เป็นต้น….”.เราจึงได้นำเกร็ดประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจและที่มาของเหรียญประชันอาวุธ วัดเบญจมบพิตร ร.ศ. ๑๒๕มา #เล่าเรื่องผ่านเหรียญ ให้ทุกคนได้ย้อนเวลากลับไปด้วยกันเพราะ #เหรียญที่ระลึกเปรียบเสมือนหลักกิโลทางประวัติศาสตร์

พ.ศ.๒๕๖๒ เหรียญบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ ๑๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า   โดยที่เป็นการสมควรให้มีเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยเหรียญเฉลิมพระเกียรติและเหรียญที่ระลึก พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พ.ศ. ๒๕๖๒ เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 4 พฤษภาคม 2562 ข้อมูลจำเพาะ ชนิดโลหะ เงิน ความบริสุทธิ์ 92.5% ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร น้ำหนัก 23 กรัม (ผลิตไม่เกิน 300,000 เหรียญ)

พ.ศ.๒๔๑๓ (จ.ศ.๑๒๓๒) เหรียญที่ระลึกเหรียญแรกของรัชกาลที่๕ (ส พ ป ม จ ๕)

พ.ศ.๒๔๑๓ (จ.ศ.๑๒๓๒) เหรียญที่ระลึกเหรียญแรกของรัชกาลที่๕ (ส พ ป ม จ ๕) เหรียญ ส พ ป ม จ ๕ เป็นเหรียญรางวัลซึ่งพระราชทานแก่ผู้ที่แต่งซุ้มไฟประกวดในวัง เนื่องในการเฉลิมพระชนมพรรษาในปีพศ 2413 ซึ่งทรงมีพระชนมายุ 17 พรรษา เหรียญนี้จัดเป็นเหรียญที่ระลึกเหรียญแรกของรัชกาลที่๕ ตามประวัติกล่าวไว้ว่าทรงพระราชทานเป็นเนื้อกะไหล่ทอง เงินและทองแดง จำนวนที่โปรดเกล้าให้สร้าง ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีจำนวนเท่าใด