พ.ศ.๒๔๖๖ เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์

พ.ศ.๒๔๖๖ เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระสังฆราช กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์

พ.ศ.๒๔๖๖ เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระสังฆราช กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 11 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระนามเดิม “หม่อมเจ้าภุชงค์” พระนามฉายา “สิริวฑ.ฒโน” ทรงเป็นหม่อมเจ้าชายใหญ่ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น 3 กรมขุนเจริญผลภูลสวัสดิ์ และหม่อมปุ่น ชมพูนุท ประสูติเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2402 ทรงผนวชเป็นสามเณร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อ พ.ศ.2416 โดยมีสมเด็จกรมพระปวเรศวริยาลงกรณ์ครั้งยังทรงดำรงพระยศ กรมหมื่นบวรรังษีสุริยพันธ์ ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อมาใน พ.ศ.2422 ทรงผนวชเป็นพระภิกษุที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีพระวันรัต (ทัย พุทธสิริ) เป็นพระอุปัชฌาย์ ประทับอยู่จำพรรษา ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

พ.ศ.2429 ได้เป็นเปรียญ 5 ประโยค พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งเป็นพระราชคณะว่า “หม่อมเจ้าสถาพรปิริยพรต” ในปี พ.ศ.2469 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตั้งการพระราชพิธีสถาปนา ดำรงพระอิสริยยศ เป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2480

คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่

ลักษณะ เป็นรูปเสมา ขอบเรียบ ด้านบนมีห่วง
ด้านหน้า มีอักษรประดิษฐ์ “ชส” ไขว้กัน อยู่ใต้อุณาโลมเปล่งรัศมีกระหนาบด้วยลายกระหนก ริมขอบมีจุดกลมอยู่โดยรอบ
ด้านหลัง มีอักษรเป็นคาถาพระว่า


“สม.พุทธาท.ยานุภาเวน
สพ.พสน.ตาปวช.ชิโต
สพ.พเวรมติก.กน.โต
สีติภูโตสทาภว”


แปลว่า


“ด้วยอานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้น
ขอท่านจงห่างจากความเดือดร้อนทุกอย่าง
ก้าวล่วงเวรทั้งปวง
เป็นผู้มีความเย็นในกาลทุกเมื่อ”


เบื้องล่างมีเลขบอกศักราช”๒๔๐๒-๒๔๖๖”

ชนิด เงิน ทองแดง
ขนาด กว้าง 26 มิลลิเมตร ยาว 33 มิลลิเมตร
สร้าง พ.ศ.2466

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
อีเมล์

หมวดหมู่

ได้รับความนิยม

ติดตามอัพเดทล่าสุด

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

ไม่มีสแปมการแจ้งเตือนเกี่ยวกับบทความใหม่ และ การอัปเดต.
ตามหมวดหมู่

บทความที่เกี่ยวข้อง

สารคดีเล่าเรื่องผ่านเหรียญ

สารคดีเล่าเรื่องผ่านเหรียญ EP1 | เหรียญประชันอาวุธ วัดเบญจมบพิตร ร.ศ.๑๒๕ https://www.youtube.com/watch?v=gKf1rqiTXCg&list=PLseyPJqYT8qCaYHhzhvdMe-mu_7uJEj6R จากบันทึกของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุลได้บันทึกไว้ว่างานวัดเบญเป็นงานที่สนุกมากและเป็นที่เลื่องลือของชาวพระนครในเวลานั้นและในปี พ.ศ.2449 ได้มีการประชันศาสตราวุธต่างๆเช่น หอก ดาบ ง้าว ทวน กริช ปืน และขอช้าง เป็นต้น….”.เราจึงได้นำเกร็ดประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจและที่มาของเหรียญประชันอาวุธ วัดเบญจมบพิตร ร.ศ. ๑๒๕มา #เล่าเรื่องผ่านเหรียญ ให้ทุกคนได้ย้อนเวลากลับไปด้วยกันเพราะ #เหรียญที่ระลึกเปรียบเสมือนหลักกิโลทางประวัติศาสตร์

พ.ศ.๒๕๖๒ เหรียญบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ ๑๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า   โดยที่เป็นการสมควรให้มีเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยเหรียญเฉลิมพระเกียรติและเหรียญที่ระลึก พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พ.ศ. ๒๕๖๒ เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 4 พฤษภาคม 2562 ข้อมูลจำเพาะ ชนิดโลหะ เงิน ความบริสุทธิ์ 92.5% ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร น้ำหนัก 23 กรัม (ผลิตไม่เกิน 300,000 เหรียญ)

พ.ศ.๒๔๑๓ (จ.ศ.๑๒๓๒) เหรียญที่ระลึกเหรียญแรกของรัชกาลที่๕ (ส พ ป ม จ ๕)

พ.ศ.๒๔๑๓ (จ.ศ.๑๒๓๒) เหรียญที่ระลึกเหรียญแรกของรัชกาลที่๕ (ส พ ป ม จ ๕) เหรียญ ส พ ป ม จ ๕ เป็นเหรียญรางวัลซึ่งพระราชทานแก่ผู้ที่แต่งซุ้มไฟประกวดในวัง เนื่องในการเฉลิมพระชนมพรรษาในปีพศ 2413 ซึ่งทรงมีพระชนมายุ 17 พรรษา เหรียญนี้จัดเป็นเหรียญที่ระลึกเหรียญแรกของรัชกาลที่๕ ตามประวัติกล่าวไว้ว่าทรงพระราชทานเป็นเนื้อกะไหล่ทอง เงินและทองแดง จำนวนที่โปรดเกล้าให้สร้าง ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีจำนวนเท่าใด