พ.ศ.๒๔๔๓ (ร.ศ.๑๑๙) เหรียญที่ ระลึก งานพระเมรุท้องสนามหลวง ๑๑๙

พ.ศ.๒๔๔๓ เหรียญที่ระลึก งานพระเมรุท้องสนามหลวง ๑๑๙

พ.ศ.๒๔๔๓ เหรียญที่ระลึก งานพระเมรุท้องสนามหลวง ๑๑๙

เหรียญนี้ สร้างขึ้นเมื่อ พศ ๒๔๔๓ เนื่องในงานพระเมรุพระบรมศพ และพระศพของเจ้านาย ๕ พระองค์ ซึ่งได้แก่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามกุฎราชกุมาร , พระเจ้ามหัยยิกาเธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูร , พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงศ์ , สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าสมมติวงศ์วโรทัย กรมขุนศรีธรรมราชธำรงค์ฤทธิ์ , และ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าศิราภรณ์โสภณ

ข้อมูลจำเพาะ
ลักษณะ เหรียญกลม แบน
ด้านหน้า เป็นรูปฉัตร ๕ ชั้น และ ๓ ชั้น แทรกลายกนกใต้ฉัตร มีข้อความว่า “ งานพระเมรุท้องสนามหลวง ๑๑๙ ”
ด้านหลัง เป็นตราประจำพระองค์ของพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งสิ้นพระชนม์จำนวน ๕ พระองค์ อยู่บนพื้นลายกนก ได้แก่

๑. ด้านซ้ายบน เป็นตราจุลมงกุฎ แซมขนนก ซึ่งเป็นตราประจำพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามกุฎราชกุมาร ๒. ตรงกลางเป็นตราปราสาท ๓ ยอด ซึ่งเป็นตราประจำพระองค์ พระเจ้ามหัยยิกาเธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูร
๓. ด้านขวาบน เป็นตราพระชฎาครอบจักรมีปีก ซึ่งเป็นตราประจำพระองค์ พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงศ์
๔. ด้านซ้ายล่าง เป็นตราพระมงกุฎครอบดวงอาทิตย์ เปล่งรัศมี ซึ่งเป็นตราประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าสมมติวงศ์วโรทัย กรมขุนศรีธรรมราชธำรงค์ฤทธิ์
๕. ด้านขวาล่าง เป็นตราชฎาครอบดอกไม้ซึ่งเป็นตราประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าศิราภรณ์โสภณ พิมลรัตนวดี

ชนิด เงินกะไหล่ทอง เงิน ทองแดงกะไหล่เงิน ทองแดง
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๔ มิลลิเมตร

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
อีเมล์

หมวดหมู่

ได้รับความนิยม

ติดตามอัพเดทล่าสุด

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

ไม่มีสแปมการแจ้งเตือนเกี่ยวกับบทความใหม่ และ การอัปเดต.
ตามหมวดหมู่

บทความที่เกี่ยวข้อง

สารคดีเล่าเรื่องผ่านเหรียญ

สารคดีเล่าเรื่องผ่านเหรียญ EP1 | เหรียญประชันอาวุธ วัดเบญจมบพิตร ร.ศ.๑๒๕ https://www.youtube.com/watch?v=gKf1rqiTXCg&list=PLseyPJqYT8qCaYHhzhvdMe-mu_7uJEj6R จากบันทึกของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุลได้บันทึกไว้ว่างานวัดเบญเป็นงานที่สนุกมากและเป็นที่เลื่องลือของชาวพระนครในเวลานั้นและในปี พ.ศ.2449 ได้มีการประชันศาสตราวุธต่างๆเช่น หอก ดาบ ง้าว ทวน กริช ปืน และขอช้าง เป็นต้น….”.เราจึงได้นำเกร็ดประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจและที่มาของเหรียญประชันอาวุธ วัดเบญจมบพิตร ร.ศ. ๑๒๕มา #เล่าเรื่องผ่านเหรียญ ให้ทุกคนได้ย้อนเวลากลับไปด้วยกันเพราะ #เหรียญที่ระลึกเปรียบเสมือนหลักกิโลทางประวัติศาสตร์

พ.ศ.๒๕๖๒ เหรียญบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ ๑๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า   โดยที่เป็นการสมควรให้มีเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยเหรียญเฉลิมพระเกียรติและเหรียญที่ระลึก พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พ.ศ. ๒๕๖๒ เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 4 พฤษภาคม 2562 ข้อมูลจำเพาะ ชนิดโลหะ เงิน ความบริสุทธิ์ 92.5% ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร น้ำหนัก 23 กรัม (ผลิตไม่เกิน 300,000 เหรียญ)

พ.ศ.๒๔๑๓ (จ.ศ.๑๒๓๒) เหรียญที่ระลึกเหรียญแรกของรัชกาลที่๕ (ส พ ป ม จ ๕)

พ.ศ.๒๔๑๓ (จ.ศ.๑๒๓๒) เหรียญที่ระลึกเหรียญแรกของรัชกาลที่๕ (ส พ ป ม จ ๕) เหรียญ ส พ ป ม จ ๕ เป็นเหรียญรางวัลซึ่งพระราชทานแก่ผู้ที่แต่งซุ้มไฟประกวดในวัง เนื่องในการเฉลิมพระชนมพรรษาในปีพศ 2413 ซึ่งทรงมีพระชนมายุ 17 พรรษา เหรียญนี้จัดเป็นเหรียญที่ระลึกเหรียญแรกของรัชกาลที่๕ ตามประวัติกล่าวไว้ว่าทรงพระราชทานเป็นเนื้อกะไหล่ทอง เงินและทองแดง จำนวนที่โปรดเกล้าให้สร้าง ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีจำนวนเท่าใด