พิพิธภัณฑ์

พ.ศ.๒๔๓๔ (ร.ศ.๑๑๐) เหรียญที่ระลึกงานพระเมรุพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงบัณทรวรรณวโรภาส

พ.ศ.๒๔๓๔ เหรียญที่ระลึกงานพระเมรุพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงบัณฑรวรรณวโรภาส

พ.ศ.๒๔๓๔ (ร.ศ.๑๑๐) เหรียญที่ระลึกในพระราชพิธีทรงผนวชสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ ( เหรียญ ๑๘ อรหันต์ หรือ จับโป้ยล่อห์น)

พ.ศ. ๒๔๓๔ เหรียญที่ระลึกในพระราชพิธีทรงผนวชสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ